BÍ MẬT KINH ĐIỂN: NHANH TAY GÌN GIỮ VÀ TÁI TẠO NẾU KHÔNG NGHỆ NHÂN TQ VÉT SẠCH TÙNG CỔ VN.

BÍ MẬT KINH ĐIỂN: NHANH TAY GÌN GIỮ VÀ TÁI TẠO NẾU KHÔNG NGHỆ NHÂN TQ VÉT SẠCH TÙNG CỔ VN.

* Tâm sự chất và danh dự người làm vườn VÀ LÒNG TỰ TÔN DÂN TỘC VIỆT

BÍ MẬT KINH ĐIỂN: NHANH TAY GÌN GIỮ VÀ TÁI TẠO NẾU KHÔNG NGHỆ NHÂN TQ VÉT SẠCH TÙNG CỔ VN.

BÍ MẬT KINH ĐIỂN: NHANH TAY GÌN GIỮ VÀ TÁI TẠO NẾU KHÔNG NGHỆ NHÂN TQ VÉT SẠCH TÙNG CỔ VN.

GIẢI MÃ TÙNG LA HÁN 6 LÝ DO TẠI SAO .??????
MONG CỘNG ĐỒNG SHARE ĐỦ 1K TÔI SẼ ĐƯA RA CÂU GIẢI MÃ ** BẰNG 4 VIDEO

BÍ MẬT KINH ĐIỂN: NHANH TAY GÌN GIỮ VÀ TÁI TẠO NẾU KHÔNG NGHỆ NHÂN TQ VÉT SẠCH TÙNG CỔ VN.
1* Tại sao người Trung quốc chỉ cần mua gốc Tùng mà Ko cần mua thân
2* Tại sao họ mua không cần biết phải là gốc Tùng gì ? Tùng lá nhỏ - Tùng lá trung - Tùng lá tre ( Thông tre ) .... MIỄN LÀ GỐC TÙNG LÀ OK ?
3* Tại sao cũng là gốc Tùng cụt Ko cần bầu đất họ vẫn mua và làm cách nào để sống được ?
4* Tại sao cũng là gốc Tùng mà họ tạo Tay Cành sau 3 năm có đường kính bằng 20 năm dân ta tạo ?
5 * Tại sao cây họ tạo rất chuẩn đều MUỐN CÓ TAY CHỖ NÀO CŨNG ĐƯỢC ?
6*VÀ TẠI SAO THẮT VÀ NUÔI TỪ GỐC TO ĐƯỜNG KÍNH 70-80 cm ra thân và tay thắt tự nhiên XUỐNG ĐƯỜNG KÍNH 3-5cm trên đoạn chỉ có 50-80 cm đến ngọn liền ??????????????? ĐÂY CHÍNH LÀ ĐIỂM MẤU CHỐT QUAN TRỌNG NHẤT KHẲNG ĐỊNH 99% DÂN CỰU TRONG NGHỀ CHƯA BIẾT

BÍ MẬT KINH ĐIỂN: NHANH TAY GÌN GIỮ VÀ TÁI TẠO NẾU KHÔNG NGHỆ NHÂN TQ VÉT SẠCH TÙNG CỔ VN.

Do thấy Ae Việt ta vất vả và ít có điều kiện ra ngoài và cũng do bản thân cũng tha thiết bài viết sẽ giúp rất nhiều cộng đồng dân làm nghề Ko vấp phải đắng cay nghèo khổ ......
* TÔI RẤT MONG CÁC BẠN ĐỌC BÀI HÃY CHIA SẺ LẬP TỨC CŨNG LÀ SỰ ĐỘNG VIÊN TÔI VÀ ỦNG HỘ CHO VIỆC PHÁT TRIỂN CHUNG : CÁC BẠN ƠI HÀY GIỮ NHỮNG GỐC TÙNG NGÀN NĂM CHO DÂN TA NHÉ
TRÂN TRỌNG : cayhangdoc.vn

Bình luận