⛑️⛑️⛑️ Cứu cây cổ : Video chia sẽ kinh nghiệm trồng cây sống khi phôi lấy từ rừng về ? Cụt rễ - ?Mất nước - ? khô cành - ? bỏ lá ..... ?ốm yếu chậm sinh trưởng

⛑️⛑️⛑️ Cứu cây cổ : Video chia sẽ kinh nghiệm trồng cây sống khi phôi lấy từ rừng về 🌳 Cụt rễ - 🌳Mất nước - 🌳 khô cành - 🌳 bỏ lá ..... 🌳ốm yếu chậm sinh trưởng
🆘🆘🆘 https://youtu.be/YdaeS9k9uTs 🆘🆘🆘


Bình luận