Thông ba lá HÀNG THỬA TUYỂN CHỌN BONSAI

Thông ba lá * HÀNG THỬA TUYỂN CHỌN BONSAI
hàng Lào tự nhiên 
Thông ba lá gốc VUA CÂY QUÁI
Hàng Lào tự nhiên góp thêm mẫu tạo Bonsai
* Một số AE có kinh nghiệm trao đổi cây này khó đi thực và hay bỏ cành 

thông ba lá trồng, giá cây thông 3 lá, trồng cây thông lấy gỗ, thông 5 lá, cách trồng cây thông cảnh, thuyết minh về cây thông ba lá, pinus kesiya, đặc điểm phiến lá của cây thông,

thông ba lá trồng, giá cây thông 3 lá, trồng cây thông lấy gỗ, thông 5 lá, cách trồng cây thông cảnh, thuyết minh về cây thông ba lá, pinus kesiya, đặc điểm phiến lá của cây thông,

thông ba lá trồng, giá cây thông 3 lá, trồng cây thông lấy gỗ, thông 5 lá, cách trồng cây thông cảnh, thuyết minh về cây thông ba lá, pinus kesiya, đặc điểm phiến lá của cây thông,

thông ba lá trồng, giá cây thông 3 lá, trồng cây thông lấy gỗ, thông 5 lá, cách trồng cây thông cảnh, thuyết minh về cây thông ba lá, pinus kesiya, đặc điểm phiến lá của cây thông,

thông ba lá trồng, giá cây thông 3 lá, trồng cây thông lấy gỗ, thông 5 lá, cách trồng cây thông cảnh, thuyết minh về cây thông ba lá, pinus kesiya, đặc điểm phiến lá của cây thông,

HÀNG ĐANG VỀ NHANH TAY ĐĂNG KÝ NHÉ 
🚩🚩🚩 Liên hệ : Trại cây hàng độc .vn 
📍Km 19 đường Lao Cai đi Sa Pa 
👉👉👉 Xã Trung chải 📍Sa pa 📍Lao cai 
📲 📲 📲 Sđt/Zalo : 
A Minh📲0977830088.
A Thành📲0919706818. 
A Minh📲0912836768.
🔖🔖🔖 www.cayhangdoc.vn


HIỆN MÌNH THẤY BÊN LÀO DÂN HỌ MANG VỀ TRỒNG MẤY NĂM KO CHẾT 
LÝ DO : 
* Thứ nhất : mình nhận định đánh bầu liền đất Ko bị vỡ tránh đứt rễ tơ là OK 
* Thứ 2 là do độ cao khoảng 200 m như vùng trung du nóng như Phú thọ lên cây Ko bị hạ độ cao đột ngột Ok
*Thứ 3 : Đánh bầu chỉ cần cách thân xung quanh 20 cm và sâu bầu 30 cm là chuẩn tiện đưa vào ang chậu 

thông ba lá trồng, giá cây thông 3 lá, trồng cây thông lấy gỗ, thông 5 lá, cách trồng cây thông cảnh, thuyết minh về cây thông ba lá, pinus kesiya, đặc điểm phiến lá của cây thông,

thông ba lá trồng, giá cây thông 3 lá, trồng cây thông lấy gỗ, thông 5 lá, cách trồng cây thông cảnh, thuyết minh về cây thông ba lá, pinus kesiya, đặc điểm phiến lá của cây thông,

thông ba lá trồng, giá cây thông 3 lá, trồng cây thông lấy gỗ, thông 5 lá, cách trồng cây thông cảnh, thuyết minh về cây thông ba lá, pinus kesiya, đặc điểm phiến lá của cây thông,

thông ba lá trồng, giá cây thông 3 lá, trồng cây thông lấy gỗ, thông 5 lá, cách trồng cây thông cảnh, thuyết minh về cây thông ba lá, pinus kesiya, đặc điểm phiến lá của cây thông,

thông ba lá trồng, giá cây thông 3 lá, trồng cây thông lấy gỗ, thông 5 lá, cách trồng cây thông cảnh, thuyết minh về cây thông ba lá, pinus kesiya, đặc điểm phiến lá của cây thông,


* Thứ 4 : Khi cắt rễ xong lập tức dùng Keo con Voi bít hết bè mặt vết cắt để chống chảy nhựa mất nước 
* Thứ 5 : Khi đánh bầu xong bứng cây vào nơi mát trách gió và chỉ phun sương ơn phần thân và lá TIÉP TỤC ĐỂ NGUYEN CHƯA TRỒNG KHOẢNG 15 ngày khi thất đọt ngọn phi ra ( trồi non cứng ) mới tiến hành trồng 

thông ba lá trồng, giá cây thông 3 lá, trồng cây thông lấy gỗ, thông 5 lá, cách trồng cây thông cảnh, thuyết minh về cây thông ba lá, pinus kesiya, đặc điểm phiến lá của cây thông,

thông ba lá trồng, giá cây thông 3 lá, trồng cây thông lấy gỗ, thông 5 lá, cách trồng cây thông cảnh, thuyết minh về cây thông ba lá, pinus kesiya, đặc điểm phiến lá của cây thông,

thông ba lá trồng, giá cây thông 3 lá, trồng cây thông lấy gỗ, thông 5 lá, cách trồng cây thông cảnh, thuyết minh về cây thông ba lá, pinus kesiya, đặc điểm phiến lá của cây thông,


ANH EM CÓ KINH NGHIỆM TRAO ĐỔI HƯỚNG THIỆN NHÉ 
TRÂN TRỌNG

Bình luận