Tác phẩm cực chất chưa có bụi nào vượt mặt tại Việt nam :

Hàng thuần chậu 6 năm
Đỗ quyên cổ đại khủng trên 200 tuổi bung lụa Hàng già lên hoa chi chít đúng tết âm lịch hàng năm ( nở 3 tháng )

đỗ quyên khủng, cây đỗ quyên rừng, cây hoa đỗ quyên rừng, bán cây đỗ quyên bonsai, cây đỗ quyên cổ thụ, chi đỗ quyên, giá 1 chậu hoa đỗ quyên, các loại hoa đỗ quyên, bán hoa đỗ quyên tại hà nội,

đỗ quyên khủng, cây đỗ quyên rừng, cây hoa đỗ quyên rừng, bán cây đỗ quyên bonsai, cây đỗ quyên cổ thụ, chi đỗ quyên, giá 1 chậu hoa đỗ quyên, các loại hoa đỗ quyên, bán hoa đỗ quyên tại hà nội,

đỗ quyên khủng, cây đỗ quyên rừng, cây hoa đỗ quyên rừng, bán cây đỗ quyên bonsai, cây đỗ quyên cổ thụ, chi đỗ quyên, giá 1 chậu hoa đỗ quyên, các loại hoa đỗ quyên, bán hoa đỗ quyên tại hà nội,

đỗ quyên khủng, cây đỗ quyên rừng, cây hoa đỗ quyên rừng, bán cây đỗ quyên bonsai, cây đỗ quyên cổ thụ, chi đỗ quyên, giá 1 chậu hoa đỗ quyên, các loại hoa đỗ quyên, bán hoa đỗ quyên tại hà nội,

đỗ quyên khủng, cây đỗ quyên rừng, cây hoa đỗ quyên rừng, bán cây đỗ quyên bonsai, cây đỗ quyên cổ thụ, chi đỗ quyên, giá 1 chậu hoa đỗ quyên, các loại hoa đỗ quyên, bán hoa đỗ quyên tại hà nội,


GIÁ SÀN CẢ HAI GỐC : 860 triệu
Gốc 1: đường kính khoảng trên 50
Gốc 2 :
- Gốc già cổ đại đường kính60~ 70 cm
- Cao khoảng 1.5 m
Liên hệ Sđt/Zalo 0977830088
Trại cây hàng độc .vn
Km 19 xã Trung chải -sa pa

đỗ quyên khủng, cây đỗ quyên rừng, cây hoa đỗ quyên rừng, bán cây đỗ quyên bonsai, cây đỗ quyên cổ thụ, chi đỗ quyên, giá 1 chậu hoa đỗ quyên, các loại hoa đỗ quyên, bán hoa đỗ quyên tại hà nội,

đỗ quyên khủng, cây đỗ quyên rừng, cây hoa đỗ quyên rừng, bán cây đỗ quyên bonsai, cây đỗ quyên cổ thụ, chi đỗ quyên, giá 1 chậu hoa đỗ quyên, các loại hoa đỗ quyên, bán hoa đỗ quyên tại hà nội,

đỗ quyên khủng, cây đỗ quyên rừng, cây hoa đỗ quyên rừng, bán cây đỗ quyên bonsai, cây đỗ quyên cổ thụ, chi đỗ quyên, giá 1 chậu hoa đỗ quyên, các loại hoa đỗ quyên, bán hoa đỗ quyên tại hà nội,

đỗ quyên khủng, cây đỗ quyên rừng, cây hoa đỗ quyên rừng, bán cây đỗ quyên bonsai, cây đỗ quyên cổ thụ, chi đỗ quyên, giá 1 chậu hoa đỗ quyên, các loại hoa đỗ quyên, bán hoa đỗ quyên tại hà nội,

đỗ quyên khủng, cây đỗ quyên rừng, cây hoa đỗ quyên rừng, bán cây đỗ quyên bonsai, cây đỗ quyên cổ thụ, chi đỗ quyên, giá 1 chậu hoa đỗ quyên, các loại hoa đỗ quyên, bán hoa đỗ quyên tại hà nội,

Video:


Sản phẩm khác