Táo đỏ cây cổ hơn trăm tuổi
- Đường kính trên 40 cm ( hoành trên 130 )
- Gốc sần sùi u bướu tự nhiên do sống lâu năm hình tự nhiên thân như chiếc lộc bình do đất đai thổ nhưỡng tự nhiên tạo thành .
Ra hoa kín vào tháng 5-6 dương - kết trái chi chít đỏ vào tháng10 hàng năm
- Là loại cây quý thân cổ ( dáng phình như chiếc lộc bình tự nhiên ) chơi quả đỏ sai chi chít
- Phù hợp khí hậu nóng thời tiết khắc nghiệt
Lhe : Trại cây hàng độc . Vn
- Km 19 xã Trung chải - Sa pa- Lao cai
Sđt/Zalo : 0977830088

Cây táo đỏ cổ thụ, cây táo bonsai,  cây táo cảnh,

Cây táo đỏ cổ thụ, cây táo bonsai,  cây táo cảnh,

Cây táo đỏ cổ thụ, cây táo bonsai,  cây táo cảnh,

Cây táo đỏ cổ thụ, cây táo bonsai,  cây táo cảnh,

Cây táo đỏ cổ thụ, cây táo bonsai,  cây táo cảnh,

Cây táo đỏ cổ thụ, cây táo bonsai,  cây táo cảnh,

Cây táo đỏ cổ thụ, cây táo bonsai,  cây táo cảnh,

Cây táo đỏ cổ thụ, cây táo bonsai,  cây táo cảnh,

Cây táo đỏ cổ thụ, cây táo bonsai,  cây táo cảnh,

Táo đỏ cây cổ hơn trăm tuổi
- Đường kính trên 40 cm ( hoành trên 130 )
- Gốc sần sùi u bướu tự nhiên do sống lâu năm hình tự nhiên thân như chiếc lộc bình do đất đai thổ nhưỡng tự nhiên tạo thành .
Ra hoa kín vào tháng 5-6 dương - kết trái chi chít đỏ vào tháng10 hàng năm
- Là loại cây quý thân cổ ( dáng phình như chiếc lộc bình tự nhiên ) chơi quả đỏ sai chi chít
- Phù hợp khí hậu nóng thời tiết khắc nghiệt

Sản phẩm khác