Cung cấp Trà là Nam mỹ - hàng Vip tại Việt nam
- Đường kính : 50-80 cm
- Cao 5m ( chỉ tính thân)
PHÙ HỢP THỜI TIẾT NÓNG ẨM HẠN KHÔ
Chỉ nhận đơn hàng 1 xe Trên 4 cây
Trại cây hàng độc .vn
Km 19 xã Trung chải - Sa pa - Lao cai
Sđt /Zalo : 0977830088

cây Trà là Nam Mỹ, cây chà là ở việt nam, cây chà là rừng, cây chà là cảnh, cây chà là núi, giá tiền cây chà là, cây chà là trung đông, cây chà là ăn quả, cây chà là ở hoang mạc,

cây Trà là Nam Mỹ, cây chà là ở việt nam, cây chà là rừng, cây chà là cảnh, cây chà là núi, giá tiền cây chà là, cây chà là trung đông, cây chà là ăn quả, cây chà là ở hoang mạc,

cây Trà là Nam Mỹ, cây chà là ở việt nam, cây chà là rừng, cây chà là cảnh, cây chà là núi, giá tiền cây chà là, cây chà là trung đông, cây chà là ăn quả, cây chà là ở hoang mạc,

cây Trà là Nam Mỹ, cây chà là ở việt nam, cây chà là rừng, cây chà là cảnh, cây chà là núi, giá tiền cây chà là, cây chà là trung đông, cây chà là ăn quả, cây chà là ở hoang mạc,

Chà là(danh pháp khoa học: Phoenix dactylifera) là loài đặc trưng trong chi Chà là thuộc họ Cau, là loài được trồng để lấy quả. Mặc dù xuất xứ ban đầu của nó không được biết rõ do nó được trồng trọt trong thời gian dài, nhưng có lẽ nó xuất phát từ các đảo thuộc vịnh Ba Tư. Đây là loài cây có kích thước trung bình cao khoảng 15-25m, có thân thẳng hoặc mọc ra nhiều thân từ gốc. Lá dài 3–5 m, với nhiều sóng/cọng tỏa ra (khoảng 150), các cọng này dài khoảng 30 cm và rộng 2 cm.

cây Trà là Nam Mỹ, cây chà là ở việt nam, cây chà là rừng, cây chà là cảnh, cây chà là núi, giá tiền cây chà là, cây chà là trung đông, cây chà là ăn quả, cây chà là ở hoang mạc,

cây Trà là Nam Mỹ, cây chà là ở việt nam, cây chà là rừng, cây chà là cảnh, cây chà là núi, giá tiền cây chà là, cây chà là trung đông, cây chà là ăn quả, cây chà là ở hoang mạc,

cây Trà là Nam Mỹ, cây chà là ở việt nam, cây chà là rừng, cây chà là cảnh, cây chà là núi, giá tiền cây chà là, cây chà là trung đông, cây chà là ăn quả, cây chà là ở hoang mạc,

cây Trà là Nam Mỹ, cây chà là ở việt nam, cây chà là rừng, cây chà là cảnh, cây chà là núi, giá tiền cây chà là, cây chà là trung đông, cây chà là ăn quả, cây chà là ở hoang mạc,

cây Trà là Nam Mỹ, cây chà là ở việt nam, cây chà là rừng, cây chà là cảnh, cây chà là núi, giá tiền cây chà là, cây chà là trung đông, cây chà là ăn quả, cây chà là ở hoang mạc,

cây Trà là Nam Mỹ, cây chà là ở việt nam, cây chà là rừng, cây chà là cảnh, cây chà là núi, giá tiền cây chà là, cây chà là trung đông, cây chà là ăn quả, cây chà là ở hoang mạc,

 

Sản phẩm khác