Đỗ quyên A860 , Vanh gốc lên tới 286 ,Cao 4 m ,Tán 3 m

Liên hệ

Đỗ quyên, hoa đỗ quyên rừng, hoa đỗ quyên đỏ, chi đỗ quyên, hoa đỗ quyên tím, đỗ quyên núi, giá 1 chậu hoa đỗ quyên, hoa đỗ quyên nở vào tháng mấy, ý nghĩa hoa đỗ quyên,

Đỗ quyên, hoa đỗ quyên rừng, hoa đỗ quyên đỏ, chi đỗ quyên, hoa đỗ quyên tím, đỗ quyên núi, giá 1 chậu hoa đỗ quyên, hoa đỗ quyên nở vào tháng mấy, ý nghĩa hoa đỗ quyên,

Đỗ quyên, hoa đỗ quyên rừng, hoa đỗ quyên đỏ, chi đỗ quyên, hoa đỗ quyên tím, đỗ quyên núi, giá 1 chậu hoa đỗ quyên, hoa đỗ quyên nở vào tháng mấy, ý nghĩa hoa đỗ quyên,

Đỗ quyên, hoa đỗ quyên rừng, hoa đỗ quyên đỏ, chi đỗ quyên, hoa đỗ quyên tím, đỗ quyên núi, giá 1 chậu hoa đỗ quyên, hoa đỗ quyên nở vào tháng mấy, ý nghĩa hoa đỗ quyên,

Đỗ quyên A860
- Vanh gốc lên tới 286
- Cao 4 m 
-Tán 3 m 
Cụ có tuổi đời khoảng 300 tuổi 
Ra hoa kín mít 1000 bông to bằng bát cơm đỏ rực hàng năm vào đầu xuân 

Sản phẩm khác