Kinh dị : 
Vua của loại Lựu núi đá 
- Gốc một người ôm không xuể 
VANH CHÚA : 250 ( đường kính 80 )
- Cao 2.5 m tính mặt chậu 
- Tán 3 m 
Thân gốc chịu phong ba tạo sẹo sần xoắn ..... 
Mệnh danh : THIÊN HẠ VÔ SONG LỰU HOÀNG ĐẾ 
- Hi vọng lập kỷ lục Guiness Thế giới

🌳🌳🌳 Facebook Trại cây hàng độc . Vn - Km 19 xã Trung chải - Huyện Sa pa - Lao cai 🌳🌳 Sđt Zalo : 0977830088 hoặc gọi trực tiếp chúng tôi sẽ phụ vụ các bạn yêu cây và các nhà vườn đáng mến. Các bạn có thể xem chi tiết cây tại Facebook cayhangdoc.vn 🌳 hoặc kênh YouTube BONSAI VN của chúng tôi. Click vào ảnh để xem thêm thông tin cụ thể.👉👉👉 👇👇👇

🌳🌳🌳 Facebook Trại cây hàng độc . Vn - Km 19 xã Trung chải - Huyện Sa pa - Lao cai 🌳🌳 Sđt Zalo : 0977830088 hoặc gọi trực tiếp chúng tôi sẽ phụ vụ các bạn yêu cây và các nhà vườn đáng mến. Các bạn có thể xem chi tiết cây tại Facebook cayhangdoc.vn 🌳 hoặc kênh YouTube BONSAI VN của chúng tôi. Click vào ảnh để xem thêm thông tin cụ thể.👉👉👉 👇👇👇

🌳🌳🌳 Facebook Trại cây hàng độc . Vn - Km 19 xã Trung chải - Huyện Sa pa - Lao cai 🌳🌳 Sđt Zalo : 0977830088 hoặc gọi trực tiếp chúng tôi sẽ phụ vụ các bạn yêu cây và các nhà vườn đáng mến. Các bạn có thể xem chi tiết cây tại Facebook cayhangdoc.vn 🌳 hoặc kênh YouTube BONSAI VN của chúng tôi. Click vào ảnh để xem thêm thông tin cụ thể.👉👉👉 👇👇👇

🌳🌳🌳 Facebook Trại cây hàng độc . Vn - Km 19 xã Trung chải - Huyện Sa pa - Lao cai 🌳🌳 Sđt Zalo : 0977830088 hoặc gọi trực tiếp chúng tôi sẽ phụ vụ các bạn yêu cây và các nhà vườn đáng mến. Các bạn có thể xem chi tiết cây tại Facebook cayhangdoc.vn 🌳 hoặc kênh YouTube BONSAI VN của chúng tôi. Click vào ảnh để xem thêm thông tin cụ thể.👉👉👉 👇👇👇

🌳🌳🌳 Facebook Trại cây hàng độc . Vn - Km 19 xã Trung chải - Huyện Sa pa - Lao cai 🌳🌳 Sđt Zalo : 0977830088 hoặc gọi trực tiếp chúng tôi sẽ phụ vụ các bạn yêu cây và các nhà vườn đáng mến. Các bạn có thể xem chi tiết cây tại Facebook cayhangdoc.vn 🌳 hoặc kênh YouTube BONSAI VN của chúng tôi. Click vào ảnh để xem thêm thông tin cụ thể.👉👉👉 👇👇👇

🌳🌳🌳 Facebook Trại cây hàng độc . Vn - Km 19 xã Trung chải - Huyện Sa pa - Lao cai 🌳🌳 Sđt Zalo : 0977830088 hoặc gọi trực tiếp chúng tôi sẽ phụ vụ các bạn yêu cây và các nhà vườn đáng mến. Các bạn có thể xem chi tiết cây tại Facebook cayhangdoc.vn 🌳 hoặc kênh YouTube BONSAI VN của chúng tôi. Click vào ảnh để xem thêm thông tin cụ thể.👉👉👉 👇👇👇

🌳🌳🌳 Facebook Trại cây hàng độc . Vn - Km 19 xã Trung chải - Huyện Sa pa - Lao cai 🌳🌳 Sđt Zalo : 0977830088 hoặc gọi trực tiếp chúng tôi sẽ phụ vụ các bạn yêu cây và các nhà vườn đáng mến. Các bạn có thể xem chi tiết cây tại Facebook cayhangdoc.vn 🌳 hoặc kênh YouTube BONSAI VN của chúng tôi. Click vào ảnh để xem thêm thông tin cụ thể.👉👉👉 👇👇👇

🌳🌳🌳 Facebook Trại cây hàng độc . Vn 
- Km 19 xã Trung chải - Huyện Sa pa - Lao cai 
🌳🌳 Sđt Zalo : 0977830088 hoặc gọi trực tiếp chúng tôi sẽ phụ vụ các bạn yêu cây và các nhà vườn đáng mến. Các bạn có thể xem chi tiết cây tại Facebook cayhangdoc.vn 
🌳 hoặc kênh YouTube BONSAI VN của chúng tôi.

Click vào ảnh để xem thêm thông tin cụ thể.👉👉👉 👇👇👇

Sản phẩm khác